Stichting of coöperatie?

Met (Z)ZP’ers maken we vaste prijsafspraken omdat we het werk vooraf goed kunnen inschatten. Die schattingen zijn gebaseerd op ervaring en op het principe van “redelijk gebruik”. Vraagt iemand veel meer tijd of levert zijn bedrijf veel meer werk op, dan maken we maatwerkafspraken.

Ook als je personeel in dienst hebt of werkt voor een Stichting of Coöperatie, dan kunnen we in principe dezelfde pakketten met dezelfde afspraken én lage prijzen aanbieden. Omdat het werk niet vooraf in te schatten is, maken we vooraf afspraken over het aantal uren dat voor je onderneming beschikbaar is (inclusief overleg, reistijden, beantwoorden van vragen, rapportages, etc.) . We registreren alle bestede uren en brengen de extra uren in rekening tegen een tarief van € 35,= per uur. Je krijgt ruimschoots van tevoren te horen als we extra kosten gaan maken.Wij willen zo efficiënt mogelijk werken, dat kan binnen de standaardafspraken en pakketten die we aanbieden. Wij doen ook alleen de werkzaamheden die jij niet zelf wilt/kunt uitvoeren. Dan houden we allebei de kosten zo laag mogelijk.